ماشین جدید

روزهای سخت بدون ماشینی تمام شد . 

مترو روی ها ، پیاده روی ها ، اسنپ گرفتن و تپسی گرفتن ها ... 

برای جور کردن پول کرایه کل جیبهای مانتو ها را گشتن ها

تمام شد . 

ما دیشب موفق شدیم ماشین بخریم . ما دیشب یک ماشین مدل پایین که خیلی هم زشت است خریدیم . 

اما خوشحالیم . خوشحالیم . 

خدایا ممنون که کمکم کردی . شوهر می تواند با ماشین مسافرکشی بکند و شب به شب نان بخرد.

ما دیگر محتاج هزار تومان دو هزار تومان نمی شویم . 

خدایا شکرت.


منبع این نوشته : منبع
ماشین ,هزار تومان