انتظار

http://nahaltv.ir/component/paintings/item/125309

لینک نقاشی بلور وقتی هشت سالش بود . :) 

خانه ی جدیدمان کم کم دارد درون دل ما جا باز می کند . 

کم کم می توانیم دوستش داشته باشیم و برایش چیزهایی بخریم . 

بلور و طلایی خوشحالند . 

و تنها آرزوی این روزهایمان ، درست شدن کار پدرشان در محل کار قبلیش است . 

احساس می کنیم با درست شدن کار او ، خیلی از مسائلمان حل می شود . 

می توانیم حقوق منرا قسط بدهیم و حقوق او را خرج کنیم . 

مطمئنیم بعد از شاغل شدن او ، هر وقت اراده کنیم می توانیم پ و ق بخوریم . 

می توانیم ک بپزیم . 

می توانیم مسافرت برویم . 

لباس بخریم . 

قرض هایمان را بدهیم . 

می توانیم گاهی ، سه تایی در خانه تنها باشیم و کارهایی را بکنیم که دلمان می خواهد . 

خیلی دوست داریم خبر خوش تلفنی که منتظرش هستیم زودتر به ما برسد و ما یک جشن درست و حسابی بگیریم . 

کاش می شد . . . یعنی می شود یک روز وقتی او سر کار می رود تا جلوی در بدرقه اش کنم . 

شاید اگر کمتر ببینمش ، مهر و علاقه و عشق اوایل ازدواجمان برگردد . 

شاید اگر ببینم که او هم مانند مردهای دیگر کار می کند و از صبح تا شب توی خانه بیکار نمی ماند دلم بیشتر بخواهدش . 

منتظریم که خبر خوش برسد و ما بتوانیم رویاهایمان را قشنگتر ببافیم . 

دلمان برای داشتن یک زندگی معمولی تنگ شده . 

زندگی که در آن مرد سر کار برود و شب با دست پر از پول برگردد . 

زندگی که در آن مرد خانه بتواند برای همسرش هدیه بخرد و خانواده اش را مسافرت ببرد . 

چقدر دلم برای این چیزها تنگ شده . 

برای داشتن مردی که کار می کند . مثل آدم کار می کند . 

آخ که این روزها خدا می داند و  دلم . 

هم همه چیز را سپرده ام به خدا و بارها به او گفته ام ، اگر جور شدن این کار صلاحمان هست ، بشود ، هم دلم می خواهد بشود . 

دلم می خواهد آن چیزی که دلم میخواهد صلاحمان باشد . 

ای خدای مهربان و قدرتمند که در لحظه لحظه ی من حضور داری ، ای که از گذشته و آینده ی من باخبری ، ای که دردها و رنج های مرا دیده ای ، 

خودت این انتظار را هر طور که به صلاح من و زندگی و خانواده ام است تمام کن . 

خودت راه گشا باش ، ای کسی که در تاریکیها تنها نوری ، ای که در بی کسیها تنها کسی ، ای کسی که یاری بر ضعیفان و دستگیری برای کسانی که دستشان را بسوی تو دراز می کنند . 

با من و کودکانم ، با من و زندگیم ، همان کن که سزاوار است . 

از گناهان من بگذر و کودکانم را نا امید نکن . 

مرا به راه راست هدایت کن . 

شیطان و وسوسه هایش را از من و زندگیم دور کن . 

حمایتم کن . در لحظاتی که حامی ندارم . کنارم باش در لحظاتی که تکیه گاهی ندارم . 

پناه می برم به تو ، از هر چه ظلم و پلیدی و ناسپاسی هست . 

 


منبع این نوشته : منبع
توانیم ,خانه ,زندگی ,درست ,کنیم ,برای داشتن